Bezpieczeństwo niszczenia dokumentów

Istnieje szereg przepisów i regulacji prawnych, zarówno polskich, jak i unijnych w sprawie bezpieczeństwa niszczenia dokumentów.

Zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) każde przedsiębiorstwo archiwizujące i przetwarzające dane osobowe oraz informacje będące pod szczególną ochroną wynikającą z aktów prawnych, zobowiązane jest do niszczenia dokumentów przy użyciu urządzeń klasy P-3 tajności wg normy DIN 66399. Oznacza to, że po zniszczeniu niemożliwe jest odtworzenie danego dokumentu.


Aktualnie obowiązujące krajowe przepisy prawne również nakładają obowiązek ochrony danych.

Art. 51 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883)
Kto administrując danymi lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883)
Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem podlega grzywnie karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Dlaczego jeszcze tak ważne jest odpowiednie niszczenie dokumentacji [PODZAKŁADKA: NISZCZENIE DOKUMENTÓW]? W czasach ogromnej konkurencji i handlu różnymi danymi, informacje wydrukowane w postaci dokumentów są bardzo wartościową rzeczą, na utratę której firma nie może sobie pozwolić.

Stos gazet związany sznurkiem

Jakie dokumenty należy we właściwy sposób utylizować?

Lista dokumentów, które należy we właściwy sposób utylizować jest długa. Należą do niej m.in.

 • listy klientów i dostawców
 • informacje o nowych produktach
 • raporty wewnętrzne
 • opinie i oceny
 • sprawozdania
 • oświadczenia
 • upoważnienia
 • faktury
 • wzory podpisów
 • listy płac
 • dane osobowe pracowników
 • korespondencja
 • numery kart kredytowych i kont